• Xin chu Chu jian wen zi kao.
  • Have you recently visited Xin Rou Chu?
  • Heng Xin Chu Pin_11_14, Product of Heng Xin company or artist
  • Jiangxi ?? Xing Chu Pin_01_14, Untranslated, but probably a company name

Jiu Meng He Chu Xin (Album Version)

Too low to display

After the conquest of the Three Qins, Liu Bang allowed Han Xin to lead an army to attack Zhang Han's remnant forces in Feiqiu, while he personally led an army to attack Chu's capital of Pengcheng (present-day , ), capturing it in 205 BC. Xiang Yu turned back from his campaign in the to retake Pengcheng and defeated Liu Bang by surprise in the Battle of Pengcheng. Liu Bang retreated to after his defeat. was placed in charge of and he sent Han to lead reinforcements to help Liu Bang. Han Xin defeated Chu forces in the Battle of Jingsuo and drove them east of Xingyang.

Title: 新楚留香 / Xin Chu Liu Xiang
English title: The New Adventures of Chor Lau Heung
Genre: Adventure, wuxia, romance
Episodes: 40 / 35 (TVB)
Broadcast network: CTS / TVB
Broadcast period: 2001-Dec-10 start (TVB)
Theme song: Hua Tai Xiang by Richie Jen
Cast :
Richie Jen as Chor Lau Heung
Ruby Lin as Se Kong Sing Er
Gigi Lai as Su Rong Rong
Anita Yuen as Song Xi Hu
Kristy Yang as Xue Ke Ren
Cheung Sai as Li Hung Xiu
Wayne Lai as Hu Tie Hua
Yang Rui as Song Tian Er
Monica Chan as Feng Nan Yan
Joey Meng as Princess Yun Luo
Norman Tsui as Xue Xiao Ren
Angie Cheung as Shi Feng Huang
Kelly Lin as Ming Zhu
Dicky Cheung as Ru Chen monk (guest)
Mark Cheng as Xue Yi Ren
Richard Ng as Si Kong Zhai Xing
Ekin Cheng as Li Xun Huan (guest)
Daniel Chan as The Emperor
Gabriel Harrison as Xie Chang Kong
Eric Suen as Luo Wu Qing
Benny Chan as Wen Liang Yu

Reviews

BY2 - Chu Dong Xin Chu Dong lyrics

Shanghai Tai Xiang Xing Chu Pin Bei Men Wai_01_26, Product of the Tai Xiang Xing company of Shanghai, as above plus a ‘CHINA’ mark. These porcelains are all of good quality and have a lot of gilding