• posted by zaveza at
  • Pošiljka 7(28): Modrost obvladuje življenje : starozavezni prazniki. - 2002. - 37 str.
  • Izrael od perzijske nadoblasti do Nove zaveze.
  • na več mestih poroča o tem, kako je Bog dal pobudo za ustanovitev in potrditev zaveze z ljudmi:

Najina Zaveza

Too low to display

Stara zaveza pomeni zavezo, ki jo je Bog sklenil z . Poleg tega izraz Stara zaveza pomeni tudi tisti del , ki opisuje dogodke, povezane s to zavezo. Stara zaveza (ali starozavezni čas) pomeni tudi zgodovinsko obdobje, ki je povezano s to zavezo. Stari zavezi je sledila , ki je povezana z delovanjem , zato starozavezni čas pomeni preprosto čas pred Kristusom.

Nova zaveza vsebuje štiri evangelije, ki opisujejo življenje in dela Jezusa Kristusa. dela govorijo o zgodovini kristjanov po Jezusovi smrti. Sledijo apostolska pisma (Pavlova, Pismo Hebrejcem, dve Petrovi, Jakobovo, Judovo in tri Janezova). Sveto pismo se zaključi z , ki opisuje vizijo .

Reviews

Sveto pismo :: Nova zaveza in Psalmi :: Jeruzalemska izdaja

Med drugim si prizadevajo tudi, da bi poiskali takratne žrtve, jih pokopali oz. zavarovali njihove grobove, njihova imena pa zaznamovali na spominskih ploščah, na katere so v preteklih 25 letih skupno zapisali že več kot 13.000 imen.